Categorii imobiliare
Cont
Adaugă anunț

Termeni și condiții


I. Termeni și definiții:
1.SC LOGICXTREME MEDIA SRL având datele de identificare CUI:30083873, Reg. Com. J40/4443/13.04.2012 cu sediul în București va fi denumită în continuare FURNIZOR.
2.promoestate.ro și toate paginile conținute va fi denumit în continuare SITE. 
3.site-urile promovate prin intermediul acestui SITE vor fi denumite în continuare SITE EXTERN.
4.Orice persoană, fie ea persoană fizică sau cu statut juridic, indiferent de zona geografică în care se afla și indiferent de modul cum accesează, vizualizează sau utilizează acest SITE va fi denumită în continuare UTILIZATOR. 
5.Orice persoană, fie ea persoană fizică sau cu statut juridic, indiferent de zona geografică în care se afla și care este în contact sau vine ulterior în contact,indiferent de forma lui/lor, care furnizează (vinde) servicii sau produse pentru SC LOGICXTREME MEDIA SRL sau care are o intelegere comerciala cu SC LOGICXTREME MEDIA SRL va fi denumită în continuare TERȚ. 
6.Orice metoda de comunicare și material(e), indiferent de forma ei/lor, va fi denumită în continuare INFORMAȚIE. 
7.Plațile efectuate de UTILIZATORI reprezintă servicii de publicate oferite de FURNIZOR în cadrul acestui SITE, respectiv pentru publicarea de INFORMAȚIE pe SITE conform paragrafului V, vor fi în continuare denumite Plăți.
8.Companiile (persoane cu statut juridic) pot cumpăra în avans servicii de publicitate, pentru publicarea de INFORMAȚIE pe SITE conform paragrafului V. Aceste sume platite se transformă automat în credite de publicitate și vor fi denumite în continuare CREDITE.
9.Sectiunea Termeni si Conditii reprezintă contractul între Furnizor si Utilizator si va fi denumită în continuare TERMENI ȘI CONDIȚII sau CONTRACT.

II. Acceptarea prezentei secțiuni și a utilizării acestui SITE:
1. UTILIZATORUL se obliga sa accepte necondiționat și în întregime toate paragrafele și textele scrise din acest CONTRACT (secțiunea TERMENI ȘI CONDIȚII) și este de acord că a luat la cunoștința și a înțeles în întregime această secțiune. În cazul în care nu este de acord sau nu a înțeles aceasta secțiune, UTILIZATORUL are obligația de a înceta orice utilizare, vizualizare, manipulare a acestui SITE, indiferent de forma în care se produce. 
2. UTILIZATORUL înțelege că nerespectarea parțială sau integrală a condițiilor din acest CONTRACT poate duce la blocarea accesului UTILIZATORULUI la acest SITE.

III. Condiții:
1. FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător sub nici o forma, atât materială cât și financiară, indiferent de evenimentul sau seria de evenimente, indiferent de forma lui/lor, ce decurg din vizionarea, utilizarea, folosirea, manipularea imaginilor, manipularea conținutului vizual sau audio, utilizarea diferitelor programe din cadrul site-ului, indiferent de forma lui/lor, sau prin efectuare de plați pentru achiziționarea de servicii în cadrul acestui SITE de către UTILIZATOR. 
2. UTILIZATORUL se obliga ca în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la întâmpinarea unei probleme, legate de funcționalitatea acestui SITE sau probleme ce au legătura cu efectuarea de Plăți pentru serviciile oferite în cadrul acestui SITE, să semnaleze prin formulare de suport oferite pe site toate aceste probleme. I caz contrar este de acord sa renunțe la orice pretenții ulterioare, atât materiale cat și financiare, indiferent de forma ei(lor).
3. UTILIZATORUL este de acord ca FURNIZORUL nu poate garanta în nici un fel continuitatea funcționarii acestui site și în cazul în care funcționarea acestui SITE este întrerupta, indiferent de motivul întreruperii funcționarii, este de acord sa renunțe la orice pretenție materiala sau financiara, indiferent de forma ei/lor. 
UTILIZATORUL este de acord de asemenea că FURNIZORUL nu poate garanta sub nici o formă ca toate modalitățile de publicare a INFORMAȚIEI sunt active în orice moment de funcționare a acestui SITE.
4. UTILIZATORUL are obligația de a citi comentariile postate de FURNIZOR pentru utilizarea acestui SITE și de a folosi aceste comentarii în concordanță cu acțiunile intreprinse. 
5. UTILIZATORUL este de acord ca acest SITE și spațiul de găzduire a acestui SITE pot conține erori tehnice și de programare și pot exista pierderi de informații sau informațiile nu sunt prezentate la timp, în concordanta cu specificațiile acestui SITE, necesităților sau dorințelor UTILIZATORULUI(ILOR). 
6. UTILIZATORUL este singurul răspunzător pentru informațiile furnizate prin intermediul acestui site. 
7. UTILIZATORUL este de acord sa nu acceseze, vizualizeze sau sa utilizeze acest SITE și/sau serverul pe care acest SITE este găzduit pentru a accesa sau a obține informații și date altele decât cele vizibile în condiții normale de utilizare a acestui SITE sau pentru a provoca daune, indiferent de forma ei/lor, FURNIZORULUI, UTILIZATORILOR sau terților. 
8. UTILIZATORUL este de acord ca orice informație, chiar și cu caracter personal, publicata prin intermediul acestui site devine publica pentru scopul în care a fost publicata. 
9. UTILIZATORUL se obliga sa nu folosească informațiile din SITE în alte scopuri care nu fac obiectul scopului pentru care informațiile au fost publicate și care se deduc din contextul informației publicate pe SITE
10. UTILIZATORUL are vârsta de minim 18 ani împliniți.
11. UTILIZATORUL se obliga sa nu folosească sub nici o forma coduri specifice tehnologiei informației pentru a accesa, vizualiza sau publica informații în cadrul acestui SITE. De asemenea UTILIZATORUL este de acord sa nu se folosească sub nici o forma de erorile de programare a acestui SITE indiferent de intenția pe care o are.
12. FURNIZORUL poate bloca accesul la acest site sau la anumite secțiuni ale acestui SITE pentru anumiți UTILIZATORI și poate selecta UTILIZATORII care pot avea acces sau care pot beneficia de serviciile oferite de FURNIZOR prin intermediul acestui site. 
13. FURNIZORUL nu poate garanta păstrarea în siguranța a informațiilor și nu poate garanta ca nu vor exista atacuri informatice asupra bazelor de date care sunt folosite pentru funcționarea sau păstrarea informațiilor din cadrul acestui SITE.
14. FURNIZORUL poate modifica în orice moment aceasta secțiune, fără o anunțare în prealabil a UTILIZATORULUI, UTILIZATORUL având obligația de a citi și a fi de acord cu aceasta secțiune în întregime ori de cate ori vizitează, utilizează, manipulează acest SITE sau achiziționează servicii din SITE. 
15. Orice reproducere a materialelor prezentate pe SITE, indiferent de forma sau formatul în care sunt prezentate, este strict interzisa.
16. Furnizorul nu poate garanta sub nici o forma ca poziționarea informațiilor furnizare de Utilizator va fi avantajoasa pentru acesta pe tot parcursul afișării acestor informații pe site.
17. Furnizorul își rezerva dreptul exclusiv de a modifica structura, formatul și aspectul vizual al site-ului la libera alegere și ori acesta dorește sa facă acest lucru, fără a anunța în prealabil Utilizatorul/Utilizatorii acestui site.
18. Furnizorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru acțiunile ulterioare care decurg prin vizitarea de către Utilizator a unuia sau mai multor SITE-uri EXTERNE de către alți utilizatori în cadrul acestui SITE.
19. UTILIZATORUL are obligația de a verifica datele de facturare introduse înainte de a efectua o plată. Modificare acestor date de catre FURNIZOR nu este obligatorie, UTILIZATORUL fiind singurul raspunzător pentru introducrea incorectă a datelor si pentru toate evenimentele ce decurg din aceste inscrisuri.
20. UTILIZATORUL se obligă să consulte și să fie de acord cu oferta comercială a FURNIZORULUI, afișată pe SITE, ori de câte ori efectuează o plată sau ori de câte ori publică INFORMAȚII în cadrul acestui SITE.
21. UTILIZATORUL înțelege că în cazul în care nu mai are acces la adresa de e-mail cu care a creat contul de UTILIZATOR pe SITE, FURNIZORUL nu se obligă să furnizeze sau să inițializeze datele de acces la cont ale UTILIZATORULUI pentru ca acesta să-și poată accesa contul.
22. Conturile de utilizator care nu sunt accesate pe o perioadă mai mare de 2 ani calendaristici vor fi șterse idiferent dacă conțin sau nu conțin Credite.
IV. Informații publicate de UTILIZATOR: 
1. UTILIZATORUL se obliga sa nu furnizeze sub nici o forma următoarele tipuri de informații: 
a) informații care încalcă legislația în vigoare de pe teritoriul ROMÂNIEI. 
b) informații false. 
c) informații defăimătoare, cu caracter obscen sau rău intenționate. 
d) informații care sunt și/sau conțin programe sau coduri specifice tehnologiei informației în scopul de a obține informații și date din cadrul acestui SITE sau cu scopul de a cauza daune, indiferent de forma ei/lor, FURNIZORULUI, UTILIZATORILOR sau a terților. 
e) adrese de internet, e-mail, nume de persoane, adrese sau numere de telefon în alte câmpuri decăt câmpurilor de introducere a informației special dedicate acestora. 
f) informații care fac referire la alte persoane, fie persoane fizice sau cu statut juridic, indiferent de forma lor. Excepție este cazul în care exista o înțelegere scrisă, conform cu legislația din ROMANIA, între parțile implicate și pentru care informațiile urmează a fi publicate. 
2. UTILIZATORUL se obliga să permită Furnizorului, cu titlu gratuit și fără limita de timp, folosirea, distribuirea și repoducerea tuturor informațiile publicate de Utilizator pe SITE, indiferent de forma lor.
3. UTILIZATORUL se obligă să furnizeze și să publice doar înformații în limba romana.
4. FURNIZORUL își rezerva dreptul de a modifica parțial sau total informațiile furnizate de UTILIZATOR, de a elima parțial sau în totalitate oricare din informațiile furnizate, introduse sau publicate de UTILIZATOR.

V. Modalități și regului de publicare a informațiilor: 
1.Furnizorul poate oferi prin intermediul acestui site mai multe modalități de publicare a informației, dar nu poate garanta continuitatea acestor modalități de publicare a informațiilor. De asemenea iși rezumă dreptul unilateral de a schimba în orice moment modalitățile de introducere si de publicare a informației, atât ca forma, structură sau câmpuri de date.
Aceste modalități pot fi, da nu se rezuma numai la: 
a) prin intermediul anunțului(rilor). Prin intermediul acestei metode anunțurile sunt vizibile în secțiunile specifice SITE-ului pe perioada de timp egala cu perioada specificata în pagina de ofertare comercială a acestui tip de INFORMAȚIE.
b) prin intermediul unor afișe(display) publicitar în format text, imagine statica, imagine dinamica, audio sau video în diverse mărimi și forme pe perioada de timp egala cu perioada specificata în pagina de ofertare comercială a acestui tip de INFORMAȚIE.
c) prin intermediul anunțurilor de prezentare al companiile și secțiunea prezentare companie pe perioada de timp egala cu perioada specificata în pagina de ofertare comercială a acestui tip de INFORMAȚIE.
d) prin intermediul articolelor pe perioada de timp egala cu perioada specificata în pagina de ofertare comercială a acestui tip de INFORMAȚIE.
2. Anunțurile sunt afișate în site în următoarea ordine:
a)anunțuri premium promovate în prima pagină
b)anunțuri premium
c)anunțuri gratuite
Anunțurile se vor afișa invers cronologic publicării respectiv a actualizării. (cele mai noi anunțuri primele). Anunțurile gratuite nu pot fi actualizate.
Indiferent de tipul de cont ales la inițializarea contului (persoană fizică sau Companie/PFA) se pot publica maximum 2 anunțuri gratuite simultan.

VI. Contul de utilizator: 
1.Contul de utilizator poate fi inițilizat o singură dată pentru o adresă de email, respectiv tipul de cont ales (persoană fizică sau Companie/PFA) nu se poate modifica după inițializare.
2.Facturile, în cazul în care doriți să publicați anunțuri premium, pentru conturile personale nu se pot emite cu date de firmă.
3.Numai conturile inițializate ca și conturi de Companie/PFA au posibilitatea de a trece la cont premium, conform ofertei de servicii afișată pe Site la momentul activării pachetului premium.

VII. Condiții pentru profilurilor de echipa, reprezentanți companie: 
1. UTILIZATORUL se obliga să completeze doar profiluri de echipă ale unor persoane fizice cu care acesta are o întelegere scrisă și validă din punct de vedere legal pe teritoriul României.
2. UTILIZATORUL se obligă să dețină acordul scris al persoanei pentru care completează profil, acord în care se specifică explicit ce date cu caracter personal are voie să publice UTILIZATOR în numele acestei persoane.
3. UTILIZATORUL înțelege că este singurul răspunzător pentru manipularea acestor informații și are obligația de a le elimina în maximul 5 zile din contul de UTILIZATOR în momentul când persoana fizică la care se face referire într-un profil de echipă cere acest lucru.
4. UTILIZATORUL înțelege că nu este obligat să completeze în întregime numele și prenumele unei persoane pentru a completa un profil de echipă, acesta putând opta doar pentru completarea numelui sau doar pentru completarea unui prenume.
5. UTILIZATORUL înțelege și se obligă să completeze la oricare din profilurile de echipă doar numere de telefon care sunt utilizate exclulsiv pentru desfășurarea activității profesionale.
6. UTILIZATORUL înțelege și se obligă să completeze la oricare din profilurile de echipă doar adrese de e-mail care sunt utilizate exclusiv pentru desfășurarea activității profesionale.
7. UTILIZATORUL înțelege și se obligă să completeze la oricare din profilurile de echipă doar informații reale, care reflectă adevărul și se obligă să actualizeze sau să șteargă aceste informații, în cazul în care se modifică, în maximum 5 zile de la luarea la cunoștiință de aceste modificări.

VIII. Condiții pentru accesarea si utilizarea CREDITELOR:
1. Credite nu pot fi preschimbate în Lei și sumele echivalente nu pot fi returnate UTILIZATORULUI.
2. Valoare în CREDITE a unei modalități de publicare a INFORMAȚIEI poate fi modificată de FURNIZOR în orice moment fără a anunța în prealabil UTILIZATORUL.
3. Valoare în Lei a CREDITELOR se poate modifica fără o anunțare în prealabil a UTILIZATORULUI
4. Creditele pot fi consumate doar pentru modalitățile de publicarea INFORMAȚIEI active (vizibile pe SITE) în momentul accesării de catre UNTILIZATOR a acestui SITE.
5. Creditele nu pot fi cedate sau transferate catre un alt cont de UTILIZATOR.
6. Pentru toate serviciile oferite ordinea de consumare a creditelor este:
a. creditele acumulate prin efectuarea de plăți în cont
b. creditele acumulate din campaniilor de promovare oferite de FURNIZOR
c. creditele acumulate prin programul de afiliere

IX. Condiții și modalități de plata:
1. Modalitățile care implică Plați și prin care puteți accesa serviciile de publicitate: 
a. plata prin CARD BANCAR.
b. plata prin transfer bancar. Acesta plata poate fi folosita doar cu acordul expres al Furnizorului.
2. Conditii de plată:
a. Odată efectută o plată, sumele nu se pot returna.
b. Factura pentru servicii se va emite conform cu datele introduse de UTILIZATOR la secțiunea "Date de facturare" din contul de utilizator.
3. Tichete cadou:
a. Furnizorul își rezervă dreptul exclusiv de a acorda pe anumite perioade tichete cadou pentru unul sau mai mulți UTILIZATORI tichete cadou.
b. Valoarea în credite de publicitate a tichetelor cadou poate să difere în funcție de tipul promoției și perioadă, fiecare tichet sau set de tichete cadou are un cod de 10 caractere care, prin validare în secțiunea dedicată, poate fi transformat de catre Utilizator în credite de publicitate.
c. Tichetele cadou pot avea o perioadă determintă de valabilitate.
d. Un cod de pe un tichet cadou poate fi transformat în credite de publicitate o singură dată pentru un cont de Utilizator.

X. Monetizarea site-ului:
Prin intermediul acestui site Furnizorul poate obține venituri după cum urmează:
1. Prin vânzarea de servicii de publicitate prin intermediul acestui site.
2. Prin intermediul programelor de afiliere. Prin accesarea de către utilizator a anumitor site-uri terțe ca urmare a unor acțiuni ale utilizatorului în cadrul acestui site.

XI. Protecția Datelor cu Caracter Personal:
1. Orice persoană care accesează SITE-ul și care oferă date cu caracter și sau informații cu caracter personal pe SITE sau în oricare din paginile SITE-ului, își manifesta consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca Furnizorul sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizator.
2. Datele cu caracter personal colectate de Furnizor prin intermediul SITE-ului vor fi utilizate conform secțiunii "Politica de confidențialitate." Prin urmare Utilizatorul are abligația de a citi și de a fi de acord cu această secțiune.
4. Conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile statului de pe teritoriul ROMANIEI pot solicita ca FURNIZORUL sa dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator.
5. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și sa solicite ștergerea datelor. În cazul în care doriți sa va exercitați acest drept legal va rugam sa folosiți formularul din secțiunea Contact.

XII. Durata și valabilitatea contractului:
1. Contractul are valabilitate pe o perioadă nedeterminată cu condiția că acesta poate fi modificat de catre FURNIZOR fără a anunța în prealabil UTILIZATORUL.
2. Este valabil contractul afișat pe SITE la momentul când se produce evenimentul sau seria de evenimente, indiferent de forma lui.

data ultimei actializari: 01.02.2021
promoestate.ro - LOGICXTREME MEDIA SRL

Închide